Členské příspěvky ČHS pro rok 2011

 Distribuce členských průkazů ČHS na rok 2011 začíná od 1.12. 2010 a pokračuje v průběhu celého roku 2011.

Členské průkazy ČHS platí od 1.1. 2011 do 31.1. 2012.

Výše členských příspěvků zůstává stejná jako v roce 2010, tj.:

Členské průkazy ČHS lze získat v rámci kombinovaného členství v ČHS a OEAV, které se hradí prostřednictvím spol. ALPY.

Průkazy pro členy ČHS registrované v základních organizačních složkách (oddílech) mohou objednávat pouze jejich předsedové nebo jimi pověřené kontaktní osoby!

Výše příspěvků pro rok 2011:

Děti a mládež do 18 let včetně (ročník 1993 a mladší)

100 Kč

Dospělí od 19 do 60 let (ročník 1951 – 1992)

400 Kč

Veteráni od 61 let (ročník 1950 a starší)

0 Kč

Vstupní poplatek (nový člen)

50 Kč

 

+  VSK 100,- Kč
+ příspěvek do oddílu 50,-  Kč

suma sumárum pro členy oddílu FTVS UK

pro stávající členy (do 60let)  550 Kč
pro nové členy 600 Kč
šedesátníci a výše 0 Kč   

Členství v ČHS podle Stanov zaniká 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu. Tzn. že těm, kdo mají průkazku na rok 2008 ale nikoli na rok 2009, končí členství v ČHS k 31.12. 2009. Pokud tedy uhradí příspěvky až po tomto datu (po 1.1. 2010 dále), musí znovu podat přihlášku do ČHS a zaplatit vstupní poplatek. Ti, kdo mají prodlevu v členství déle než jeden rok (tzn. mají průkazku z roku 2007 a starší), již nejsou z hlediska stanov členy ČHS, takže také musí podat přihlášku a zaplatit vstupní poplatek.

Objednávky a platby na sekretariátu KSP u Blanky Pánkové, mimopražští jako obvykle přes mail balas@ftvs.cuni.cz (sdělím číslo účtu). Noví zájemci o členství se hlásí u Jiřího Baláše.

 Pojištění pro členy ČHS na rok 2011

Členové ČHS mají v roce 2011 opět k dispozici tři druhy pojištění:

Podmínky úrazového pojištění u pojišťovny Kooperativa a u Pojišťovny České spořitelny se oproti uplynulým letům nemění.

Cestovní pojištění pojišťovny UNIQA je od 1.1. 2011 rozšířeno, neboť se ČHS podařilo uzavřít dodatek ke stávající smlouvě ! Nyní se jedná o cestovní pojištění, které:

Podrobnosti na www.horosvaz.cz.

 

Placení přízpěvků
Seznam členů
Materiál
Průvodci
Kontakty

Domů Členský servis Akce Fórum Odkazy